Business Asisstance & Services sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 101 lok. 12
02-011 Warszawa


tel. +48 22 627 67 84
fax +48 22 625 00 13

e-mail: office@bas.waw.pl

 

 

 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 000012945
Prezes Zarządu: Joachim Hilla; kapitał zakładowy – 50 000,00  zł
NIP 526-26-52-077